File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_image.php

d5Bucking Prio-C

d5Bucking Prio-C är framtagen som ett enkelt apteringssystem, främst för marknader där man inte använder värdeaptering. Systemet kan ersätta t.ex. dasa4 AU2. Se ytterligare information under Produkter --> dasa5 --> d5, apteringssystem här på hemsidan.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se