File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_image.php

Dasa godkänd för E-märkning

Jonas Lindholm, utvecklingschef på Dasa, som drivit ansökan mot Transportstyrelsen, menar att E-märkningen är ett viktigt godkännande av styrande elektronik i väggående fordon, både i Sverige och internationellt. "Vi har idag nya kundsegment där E-märkning är en förutsättning för säkerhetscertifiering av fordon."

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se