File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_image.php

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

I september blev Dasa kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Att komma hit har tagit oss ett och ett halvt år och vi har under den tiden gått från att ha ett funktionstänk till ett processtänk. Detta innebär att hela verksamheten har kartlagts i processer och att ordentliga instruktioner har arbetats fram.
 
Vi har redan upplevt många fördelar med att ha ett kvalitetsledningssystem, inte bara internt utan även mot kund. Vårt kvalitetsledningssystem har fått namnet KuL (Kundorienterat Ledningssystem) eftersom det är just kunden som står i fokus, nöjd kund är vår målsättning.
 
Nu fortsätter arbetet med att följa de mål vi har satt upp och att se till att vi ständigt förbättras.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se