File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_image.php

Ny produktions- och inköpschef på Dasa

Roger Virdelo är fr.o.m. 2010-08-16 anställd som produktions- och inköpschef på Dasa. Tjänsten innefattar även ansvar för  logistik. Roger ersätter Michael Skala som väljer att flytta ”hem” till Stockholm igen. Roger har en bred erfarenhet av elektronik, både inom konstruktion, produktion och inköp, och kommer närmast från en egen konsultverksamhet. Vi hälsar Roger välkommen till Dasa, och vi är övertygade om att både vi och ni kommer att trivas bra med honom.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se