AssortmentBuilder

AssortmentBuilder bygger och underhåller prismatriser utifrån radpriser eller ett grundpris. Mallar avseende längd och diameterklasser, kvalitetskopplingar, volymenhet med mera, kan definieras för olika trädslag och sortiment. Resultatet sparas i .apm-filer, vilka kan användas i OptimisationBuilder.
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se