FileTransfer

FileTransfer överför filer mellan ett icke PC-datamedia till PC, med hjälp av Kermitprotokoll. Icke PC-datamedia kan vara en Daptkassett, Dasa380 kortläsare eller liknande.
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se