ForwarderVolume

ForwarderVolume är ett program för skotare där man kan registrera antal, volym, vikt och geografisk position för olika sortiment eller olika travar.

 

Programmet kan exportera produktionsfil (.prl-fil) enligt StanForD som kan användasför till exempel transportplanering.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se