GeoInfo - rätt väg i skogen

GeoInfo är ett aktivt navigeringsprogram utvecklat speciellt för användning i skogsmaskiner.

 

GeoInfo har stöd för traktpaket enligt StanForD och används i både skördare och skotare.

 

GeoInfo skapar en spårlogg på kartan som visar körväg och avverkning. Spårloggen kan enkelt överföras till en skotare som underlag för skotningen.

 

GeoInfo använder skördarens produktionsfil och visar var stockar av olika trädslag finns.

 

Föraren kan lägga ut stickvägar och visa var hinder finns.

 

Programmet har stöd för alla normala kartformat och koordinatsystem. 

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se