OperationMonitor

OperationMonitor genererar driftstatistik för en maskin, t ex skördare eller skotare. Signaler om när maskinen är aktiv och producerar, hämtas från någon maskinfunktion, vilketinnebär att programmet oftast integreras med apterings- ellermaskinkontrollsystemet.

 

Om maskinen inte producerat under viss given tidsperiod, frågar programmet efter orsaken till stoppet, vilket föraren måste ange innan han kan fortsätta. Stoppet kan t ex vara reparation, paus, förflyttning eller liknande.

 

Programmet lagrar också information om producerade volymer per förare, under produktiv tid. Informationen lagras i en databas och med en rapportfunktion kan urval göras över en viss tidsperiod och/eller avverkningsobjekt.

 

Utdata från rapportfunktionen är en .drf-fil. Programmet följer TSG och StanForD.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se