OperationReport

OperationReport läser .drf-filer och presenterar informationen valfritt på skärm eller via utskrift. Information avseende volymer eller drifttid med redovisning av G0, G15 samt avbrottstid per avbrottskod, kan visas per förare eller totalt.

 

Programmet läser .drf-filer som följer äldre och ny (TGS) StanForD-standard.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se