PriorityBuilder

PriorityBuilder bygger och underhåller apteringsinstruktioner för prioritetsaptering till de dasasystem som innehåller denna funktion.

 

I instruktionen definieras per trädslag en tabell med önskade längder i prioritetsordning.

 

I tabellen anges också inom vilket diameterintervall längden är giltig, ev färgmärkning, samt annan tillhörande information. Resultatet kompletterat med standardvärden lagras i en .apt-fil.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se