ProductionReport

ProductionReport läser en produktionsfil, .prd, och presenterar informationen på bildskärm. Olika fönster finnsför identitetsinformation, totalvolymer och stocknotor. Totalvolymerna kan visas per förare eller totalt. Vid utskrift kan urval göras av vilken information som ska skrivas ut. Sidfot och sidhuvud kan också matas inmanuellt.

 

Programmet innehåller också funktioner för summeringav information inom en .prd fil, t ex stocknotor tillhörande samma sortiment, eller summering av antals- och volymuppgifter för flera olika .prd-filer.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se