ProjectShell

ProjectShell är ett skalprogram som administrerar arbetet med att konstruera och testa prislistor för att erhålla önskat utfall i ett visst bestånd. Som arbetande program används OptimisationBuilder, ProductionReport och AssortmentBuilder. För simulering används aptan från Skogforsk. I ProjectShell definieras projekt med koppling till aktuella .apm- .apt- och .prd-filer.

 

Simulering med test av prislista (.apt) kan ske mot stambank med aptan. Resultatet lagras i .prd-fil vilken kan analyseras i ProductionReport. Ändringar kan göras i AssortmentBuilder, vilka automatiskt uppdaterar övriga berörda filer i projektet, och ny simulering kan köras.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se