dasa4 Apteringssystem

Apteringssystemet dasa4 är inte längre tillgängligt för nyförsäljning.
Reservdelar för dasa4 kommer däremot finnas ytterligare ett antal år.

 

Informationen på denna sida gäller endast för befintliga, redan installerade, system.

Systemet är uppbyggt kring en mobil dxPC med Windows operativsystem. dxPC-datorn är försedd med pekskärm.

 

Styrdatorn (d4CU) och I/0-enheterna (d4I8 respektive d4O8) placeras normalt på aggregatet och ansluts direkt till de elektriska ventilerna och givarna. All beräkning som är nödvändig för apteringen, samt exekvering av styrlogiken för aggregatet, utförs av CU-datorn.

 

Systemet kan köras med olika typer av knappsatser för olika typer av spakar. Knappsatserna ansluts till d4KU-enheten där de diskreta signalerna översätts till CAN Bus-meddelanden.


dxPC-datorn, CU-datorn och KU-enheten ansluts till samma CAN Bus via d4BU-enheten, som också innehåller ingång för drivspänning samt automatsäkringar för systemet.

 

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se