d4Developer

d4Developer är ett av Dasa utvecklat verktyg med vilket man konstruerar den logik och programkod som behövs för att styra en speciell aggregatmodell. Verktyget har två huvudfunktioner:

 

d4Developer kan användas av maskintillverkare som själva vill kontrollera utvecklingsfasen av aggregatstyrningen.

 

Klicka på bilderna för att visa original i större format. 

d4Design används för att definiera det användargränssnittsom ska gälla för operatören vid inställningar av de variabler som definierats i DCL-fasen. I d4Design sker också inmatning av hjälptexter, behörighetskoder samt översättning till olika språk.
d4DCL används för att konfigurera den ingående hårdvaran, samt för att definiera de variabler och skriva denlogik som behövs för att styra en specifik aggregatmodell.
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se