Programlogik

Värde-/Fördelningsaptering med optimering av virkesvärde utifrån prislista. Stöd finns för finsk metod, samt tysk HKS.

 

Alternativt Prioritetsaptering med aptering mot prioriteradelängder/diametrar. Hantering av avverknings objektmed möjlighet till delavslut.

 

Volymer redovisas enligt StanFord eller HKS volymtyper och barkavdrag sker enligt VMF eller HKS. Volymer kanpresenteras på bildskärm, skrivas ut på skrivare, kopieras till datamedia eller skickas via trådlös datakommunikation. Stamdata kan visas grafiskt eller i tabellform.

 

Kalibrering sker med dataklave, eller manuellt genomregistrering av verkliga värden. Kalibrering kan ske separat för varje trädslag eller gemensamt. Separat längdkalibrering kan också ske för första stock.

 

Förarhantering med inloggning som ger behörighet samt förarberoende språk och inställningar.

 

Måttenhet

Systemet använder det metriska systemet (m, cm, mm), men viss presentation och redovisning kan ske i imperial (fot och tum), till exempel presentation i körläge samtproduktionsstatistik.

 

Övrigt

  • Filkopiering görs direkt via pekskärmen med speciellt program.
  • E-post via GSM kan skickas eller tas emot via pekskärmen med speciellt program.
  • Språkhantering via separat språkdatabas.
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se