Systemöversikt dasa4 Compact

Det som främst skiljer mellan Dasa4 och Dasa4 compact är att dasa4 compact använder sig av en AU2, som är en dos-baserad "PC". dasa4 använder sig av dxPC, som gör att applicationsprogrammen går att köra på denna. Övrig hårdvara för dasa4 är gemensam för båda systemen.


Systemöversikt

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se