File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/218/1/p_image.php

Utvecklingsverktyg

d5Developer

Körs i PC och används för utveckling av den färdiga dasa5-applikationen för att styra en specifik maskintyp. Några förkunskaper i traditionell programmering behövs inte. d5Developer innehåller nedan beskrivna delfunktioner.

 

Klicka på bilderna för att visa original i större format.

d5DCL

Konfigurering av systemet med beskrivning av ingående enheter, definition av I/0, definition av variabler samt definition av styrlogik.

d5Design

Skapar användargränssnitt för operatör, både skärmbilder för presentation av driftinformation och bilder för inställningar och analys. Här sker kopplingen mellan den genererade styrkoden och olika presentationsobjekt som kan vara text, bilder, symboler eller rörliga objekt i form av olika mätare.

d5Analyzer

Används för analys av ett antal valda variabler. Resultatet presenteras som en logikanalysator. Verktyget är mycket användbart både vid test av egen skriven styrkod, men också vid analys och felsökning.

d5Bundler

Är ett hjälpverktyg för enkel sammanställning och paketering av installationsfil med allt nödvändigt innehåll som behövs vid en mjukvaruinstallation.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se