File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/218/1/p_image.php

Dasa tar aptering till en helt ny nivå

Forester är Dasa Control Systems senaste generation system för optimerad skogsavverkning. Namnet Forester anknyter till hållbar skogsskötsel och optimalt utbyte för skogsbrukets aktörer.


Forester är den 6:e systemgenerationen från Dasa och systemet bygger vidare på företagets erfarenheter från tidigare systemgenerationer. Utvecklingen har skett i nära samarbete med ledande tillverkare av skördare, skotare och avverkningsaggregat. Resultatet har blivit en produkt som tar aptering och mekaniserad skogsavverkning till en helt ny nivå.


I produktfamiljen Forester kommer närmast systemlösningar för:
 

  • Forester H-serie apteringssystem för skördare
  • Forester F-serie produktionssystem för skotare
  • Forester Navi navigeringssystem för skördare och skotare
  • Forester Monitor driftuppföljningssystem för skotare och skördare
  • Forester Care telematiksystem för kommunikation och maskinuppföljning
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se