File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/218/1/p_image.php

H70

ForesterH70 är ett komplett system för värdeaptering i skördare.


ForesterH70 innebär ett helt nytt apteringssystem i modernaste programmiljö med en översiktlig och lätthanterad situation för föraren. Systemet har fullt stöd för den nya standarden för rapportering och uppföljning StanForD2010. Vid utvecklingen av Forester har stor vikt lagts på att förenkla installationen samtidigt som man underlättar för felsökning och service.


Med ForesterH70 erbjuder Dasa en modern förarmiljö, förbättrad aptering, högre produktivitet och ett större virkesvärde.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se