Skotardator

Med Dasas skotardator blir arbetet i skogen betydligt mer effektivt - både för dig som äger skotaren och för den du arbetar åt. Allt fler skogsbolag kräver dessutom att deras entreprenörer ska ha en skotardator.

Dasa skotardator består av en dator som monteras i skotaren samt flera valfria program som interagerar med maskinen.


dxPC är Dasas mobila persondator som är anpassad för den krävande miljön i tunga fordon. Datorn bestårav en 12 tums färgdisplay med pekfunktion, en robust datorenhet kapslad i ett tåligt aluminiumhölje samt ett miljöanpassat tangentbord med styrkula.


ForwarderVolume är programmet där man registrerar antal, volym, vikt och geografisk position för olika sortiment eller travar. Har man en GPS-antenn ansluten till skotardatorn får man automatiskt in positionsangivelser i ForwarderVolume.


OperationMonitor genererar driftstatistik för skotaren. Om maskinen inte producerat under en viss tidsperiod, frågar programmet efter orsaken till stoppet. Programmet kan också lagra information om producerade volymer per förare under produktiv tid som lagras i en databas.


OperationReport läser .drf-filer med driftstatistik och presenterar informationen valfritt på skärm eller via utskrift.


GeoInfo har en rad funktioner för smart navigering. Moment som planering, orientering och rapportering effektiviseras betydligt.


Kontakta din maskinleverantör redan idag och fråga efter Dasa skotardator - det tjänar du på!

Produktbroschyr Skotardator

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se