Marknadsledande lösningar för optimerad skogsproduktion

Dasa har sedan starten 1989 arbetat med utveckling av datoriserade apteringssystem för industriell skogsavverkning. För skogsägare och fackfolk är Dasa synonymt med hög produktion och optimalt virkesutbyte.

Dasas apteringssystem utnyttjas av skogsägare och skogsavverkningsföretag i Skandinavien, Europa och övriga länder där ett mekaniserat skogsbruk bedrivs.

 

I grunden är systemen utvecklade för kortvirkesmetoden men i speciella applikationer anpassade också för helträdshantering.

 

Med Dasa får du en komplett lösning som innehåller aggregatstyrning, mätning, operatörsmiljö och kommunikation med omgivningen. Allt enligt gällande standarder. 

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se