Analys av följsamhet till maskindirektiv

Det nya maskindirektivet som började gälla från 2011 innebar både högre krav och en bredare tillämpning. Många företag upplever en svårighet att veta hur de skall förhålla sig till direktivet och det skall tillämpas.

 

Dasa erbjuder sig att medverka i en analys av kundens maskin för att se vilka krav som är relevanta och praktiskt lämna förslag på hur kraven skall kunna uppfyllas.

 

Arbetet kan utföras på löpande räkning eller till fast pris baserat på en överenskommen specifikation.

  

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se