Design av grafisk standard för MMI

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. I alla projekt läggs stora resurser på de logiska styruppgifterna. Ofta krävs ett stort antal inställningar för olika parametrar med vars hjälp maskinen kan ställas in och trimmas efter olika behov. Inte sällan ser man att för lite resurser har lagts på att designa ett MMI som är lättöverskådligt, konsekvent och tilltalande.

 

Dasa kan ta ansvar för att skapa en grunddesign och ta fram de grafiska komponenterna. I nästa steg ser vi till att standarden konsekvent förädlas genom projektet så att slutresultatet blir ett lättanvänt och intuitivt MMI.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se