Utveckling av kundanpassade lösningar

Med kundanpassade lösningar menar vi hårdvara, mjukvara och kompletta system.

 

Våra styrsystem är optimerade för flexibla lösningar i små och medelstora serier baserat på standardmoduler. Programmeringsmiljön är gjord för att snabbt kunna nå resultat utan krav på avancerade programmeringskunskaper.

 

Ibland finns behov av funktionalitet som inte praktiskt kan realiseras i den specifika utvecklingsmiljön som vårt SDK erbjuder. Vi kan då utveckla en kundanpassad applikation i systemets grundmiljö. En sådan applikation kan integreras sömlöst i systemet tillsammans med de programdelar som utvecklas i SDK-miljön.

 

Dasa erbjuder sig vid behov att utveckla applikationer baserat på kundens specifikation. Vi kan också erbjuda oss att i samverkan ta fram specifikationerna för applikationen. Arbetet kan utföras på löpande räkning eller till fast pris baserat på en överenskommen specifikation.

 

I andra situationer finns krav som gör att inte exiterande standardhårdvara är lämplig. Drt kan röra sig om att hårdvaran måste optimeras hårdare i samband med stora volymer, platsbrist eller andra specifika orsaker.

 

I detta sammanhang kan Dasa ta ansvar för att utveckla, tillverka och leverera en kundspecifik lösning som vi också kan förvalta med vidareutveckling och service. 

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se