Utveckling av styrprogram och MMI

I Dasas styrsystemmiljö byggs maskinspecifik styrlogik och användarinterface med systemets utvecklingsmiljö, ett SDK. För att använda detta SDK krävs inga avancerade kunskaper om programmering. Tanken är att miljön skall vara tillgänglig för kundens el- och maskintekniker eller personal med motsvarande kompetens.

 

Som alternativ till att kunden gör programmering med egen personal erbjuder Dasa resurser för framtagning av styrlogik och MMI. Arbetet kan utföras på löpande räkning eller till fast pris baserat på en överenskommen specifikation.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se