Utveckling av kundanpassade telematiklösningar

Alla företag som serieproducerar avancerade maskiner och fordon har ett behov av kontakt med sin levererade maskinflotta. Möjligheterna är många: serviceplanering, garantiuppföljning, fjärrunderhåll och fjärrdiagnos är bara några. För slutkundernas del handlar den mycket om ekonomi, bränsleförbrukning och säkerhet.

 

För att tillfredställa dessa behov och dra nytta av de tekniska möjligheterna krävs tillgång till en miljö där telematiklösningen kan utvecklas efter det egna företagets och de olika kundsegmentens behov.

 

Dasa erbjuder en telematikplattform med terminaler, kommunikation och serverfunktioner. I samarbete med kunden utvecklar, driftar och förvaltar vi plattformen över tid och ser till att den är tillgänglig och uppdaterad med de funktioner kunden väljer att tillföra lösningen.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se