Verifiering av elsystem

Det fysiska elsystemet är en viktig del av maskinen och är också tätt kopplat till styrsystemet. För att få en trygg och säker funktion måste elsystemet anpassas till de krav styrsystemet ställer. Krav ställs på konstruktiv utformning såväl som tillverkning och montage.

 

Som ett led i denna process gör Dasa tillsammans med kunden och ansvariga för elkonstruktion en genomgång av elsystemets struktur och utförande.

 

Som resultat får vi ett optimerat system med förutsättningar för en säker och tillförlitligt drift av maskinen.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se