Tjänster med rätt kompetens

anpassade för varje projektfas

Dasa erbjuder ett komplett sortiment av tjänster för att i samverkan med kunden realisera kompletta styrsystemprojekt.

Vi har kompetent personal med specialistkunskaper om våra systemlösningar och erfarenhet från ett stort antal projekt i Sverige och internationellt.

 

Varje projekt är unikt och våra insatser anpassas för detta. Det kan handla om resurser för konstruktion och design men också för projektledning och produktifiering.

 

Vi är flexibla och kan stötta i specifika projektavsnitt eller ta ansvar för hela projekt.

 

Tillsammans planerar vi ditt projekt med tydliga ansvar och fasta kostnadsramar.

 

I eftermarknaden erbjuder vi kompletta servicelösningar med utbytessystem för hårdvaruenheter.

 

Med Dasa får du en partner som ger dig stöd hela vägen från start av projektet och under hela produktens livslängd.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se