dasa5, styr- och kommunikationssystem

dasa5 är ett modernt styrsystem utvecklat för krävande miljöer i tunga fordon. Systemet är uppbyggt runt en central styrdator med separat färgskärm och distribuerade CAN-noder för anslutning av I/O. Systemet kan bestyckas för att styra enklare fordon till avancerade maskiner med komplexa funktioner.

Systemet har en kraftfull central styrdator som klarar avancerade styr- regleruppgifter såväl som informationslagring av maskindata för analys, statistik och telematik.

De flexibla kompakta CAN-noderna kan distribueras och ansluta olika typer av signaler för att minimera behovet av kablage.

 

Ambitionen har varit att kunna styra och kontrollera alla elektriska objekt i en maskin, som t ex motor, transmission, hydraulsystem, samt övriga elektriska funktioner som belysning och körriktningsvisare.

 

Utmärkande egenskaper

  • Distribuerat system med kompakta, intelligenta CAN-noder vilket ger en flexibel, enkel och kostnadseffektiv installation
  • Flexibel operatörskommunikation med modern pekskärmsteknik
  • Samverkan med andra CAN-baserade system i maskiner, till exempel dieselmotorer via J1939 eller annat protokoll
  • Lagring av valbara driftdata kombinerat med händelsestyrd loggning.
  • Trådlös kommunikation eller genom Ethernet för uppdateringar, service/support eller överföring av driftdata
  • Språkhantering via separat språkdatabas
  • Förarinloggning via skärm eller läsare med förarberoende språk, behörighet och inställningar
  • Öppen och flexibel systemlösning genom användande av standardplattform WIN CE
  • Kraftfullt och enkelt utvecklingsverktyg för att konfigurera, skriva styrlogik, samt bygga användargränssnitt för presentationsenhet (MMI)
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se