Utvecklingsverktyg

d5Developer

Är samlingsnamnet för utvecklingsmiljön i dasa5. I d5Developer utvecklas och testas applikationen för styrning av de specifika maskinerna. Programvaran körs i en vanlig PC med Windows. Programmeringsverktygen är funktionsorienterade och ställer inte krav på några formella programmeringskunskaper.

 

I d5Developer ingår ett antal funktionsmoduler som beskrivs kortfattat nedan.

 

Klicka på bilderna för att visa original i större format.

d5DCL

d5DCL är det verktyg som används för att utveckla programlogiken för styrning och reglering av de olika maskinfunktionerna. Här görs också system-konfigurering som t ex omfattar definition av bussar, enheter,  I/0 och variabler.

d5Design

Skapar användargränssnitt för operatör, både skärmbilder för presentation av driftinformation och bilder för inställningar och analys. Här sker kopplingen mellan den genererade styrkoden och olika presentationsobjekt som kan vara text, bilder, symboler eller rörliga objekt i form av olika mätare.

d5Analyzer

Används för analys av ett antal valda variabler. Resultatet presenteras som en logikanalysator. Verktyget är mycket användbart både vid test av egen skriven styrkod, men också vid analys och felsökning.

d5Bundler

Är ett hjälpverktyg för enkel sammanställning och paketering av installationsfil med allt nödvändigt innehåll som behövs vid en mjukvaruinstallation.

d5TestTool

d5TestTool är ett testhjälpmedel som används i en PC vid service i fält eller under utvecklingsarbetet. Med d5TestTool kan man logga, visa och analysera data från exekveringen av styrprogrammen i realtid och off-line för att optimera programmets funktion och prestanda.

Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se