Kompletta styrsystem för fordon

och mobila applikationer

Dasa är en ledande leverantör av intelligenta styr-, övervaknings- och kommunikationssystem för tunga fordon. Vi erbjuder kompletta systemlösningar till tillverkare av fordon och mobila applikationer i Sverige och internationellt. Vi utgår från färdiga plattformar och utvecklar kundspecifika lösningar vid behov.

Styrsystem

Maskinstyrning är för oss både basmaskin och påbyggda applikationer. Ett integrerat system som tar hand om alla funktioner. Hydraulsystem, motor, transmission och elutrustning är några. Det handlar mycket om CAN och kommunikation med andra subsystem men också om funktioner för att ställa in och trimma maskinen. I plattformen dasa5 finns många smarta funktioner redan på plats och kapacitet för avancerade kundapplikationer.

dasa5
 

Operatörskommunikation - MMI
Vi är starka på operatörskommunikation och satsade tidigt på stora färgdisplayer och pekskärm. En flexibel teknik i stark utveckling. Pekskärmen är intuitiv och datorns intelligens förenklar operatörens arbete. Rätt utnyttjad får du en enhetlig operatörsmiljö och slipper många knappar och reglage.

Under temat Smart Dashboard har vi utvecklat hur vi ser på operatörskommunikationen i framtiden.

dasa Applications
 

Telematik

I plattformen dasa5 finns ett starkt stöd för dataloggning och kommunikation. Med denna som grund kan man skapa förutsättningar för att intressanta data sparas på rätt sätt och vid rätt tid. Med hjälp av serverplattformen kan sedan en telematikserver byggas för de unika kundbehoven. I botten finns alla grundläggande funktioner klara.

dasa5
Dasa Control Systems AB, Hammerdalsvägen 3, S-352 46 Växjö | Tel: +46 (0)470 77 09 50 | Fax: +46 (0)470 77 09 87 | info@dasa.se